Cupa “Gheorghe Sincai” Floresti – Concurs de majorete si dans modern

ORGANIZARE:Untitled 1 copy 232x300 Cupa Gheorghe Sincai Floresti   Concurs de majorete si dans modern

Proiectul  CUPA  ,, GH. ŞINCAI” , ediţia I, 5 aprilie 2013, face parte din categoria proiectelor cultural-artistice-dans. Este implementat de Şcoala Gimnazială ,,Gh. Şincai”, Floreşti, jud. Cluj în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Cluj, Asociaţia de Majorete din România, Consiliul Local Floreşti, Sala de Sport” Cetatea Fetei” Floreşti.

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

Concursul se adresează tuturor elevilor de clasele primare, gimnaziale şi liceale din judeţul Cluj înscrişi într-o formă de învăţământ de stat sau privat, vizând  dansul  de majorete şi dansul modern care respectă regulamentul prezent.

Înscrierea participanţilor se face conform fişei de înscriere anexate până la data de 20.03.2013.

La această competiţie pot participa formaţiile de la Cluburile şi Palatele Copiilor, echipele şcolare sau liceale.

 

LOCUL DE DESFASURARE:

Sala de Sport “Cetatea Fetei” Floreşti, Cluj

 

IMPORTANT!

Pentru derularea în condiţii optime, înscrierile se vor face până la data 20.03.2013.

Puteti sa descarcati fisa de inscriere de aici.

Îndrumătorul/coordonatorul echipajului completează acordul de parteneriat şi îl expediază odata cu fişa de înscriere  pe adresa de email : hajnitoth@yahoo.com, în perioada 1.03.2013-20.03.2013

Taxa de înscriere: 45 lei/ echipă

 

DATE TEHNICE:

Conducătorii echipelor vor prezenta adeverinţele concurenţilor cu viza -apt pentru efort fizic şi suportul muzical.

 

SCOPUL PROIECTULUI:

Scopul principal al proiectului este promovarea unui stil de viaţă sănătos, încurajarea şi promovarea mişcărilor de majorete (dans modern), conştientizarea elevilor de practicarea exerciţiului  fizic;

 

OBIECTIVE

- manifestarea  în timpul competitiei a spiritului de echipă, de cooperare, de competitivitate

- încurajarea mişcărilor de majoretă, dans modern;

- executarea mişcărilor de dans în ritmul muzicii;

- orientarea în spatiu, timp si coordonarea mişcărilor în ritmul cerut;

- manifestarea iniţiativei, curajului şi bunei dispoziţii

- conştientizarea elevilor de necesitatea practicării exercițiului fizic;

 

 GRUP TINTA

Proiectul se adresează elevilor din învătământul primar, gimnazial, liceal cu aptitudini deosebite în domeniul  artistic- sportiv.

 

CATEGORII DE VARSTA

 

-          Precadete: 6-8 ani ( la dans modern se acceptă vârste cuprinse 4-8 ani)

-          Cadete :  8-11 ani

-          Junioare : 12-15 ani

-          Senioare: peste 15

 

SECTIUNI DE CONCURS:

 

Secţiunea I: MAJORETE TRADIŢIONALE CU POM-PONI

Secţiunea II: MAJORETE CHEERLEADING SI HOBBY

Secţiunea III: DANS MODERN/ FOLCLOR STILIZAT

 

Fiecare formaţie va intra în concurs la o singură categorie de dans, iar dacă mai are o altă coregrafie pregatită poate să o prezinte în Programul extracompetiţional.

Un echipaj, indiferent de categoria de vârstă, va fi alcătuit din 6 -20 membri ( băieţi, fete sau mixt)( diferenta fiind majoretele traditionale cu pom poni, unde echipa este alcatuita exclusiv din fete).

Durata fiecărei coregrafii va fi cuprinsă între 2 – 6 minute.

 

Acompaniamentul muzical

Suportul muzical va fi prezentat pe CD sau stik, format audio.

 

 STABILIREA CLASAMENTULUI

Clasamentul se face la sfârşitul concursului pe:

a) secţiuni

b) categorie de vârstă

 

CRITERII DE EVALUARE ( pentru majorete se va ţine cont de regulamentul AMR)

Jurizarea se face după următoarele criterii:

a)      timing (Dacă o formaţie/pereche nu dansează pe muzică, nici un alt aspect nu mai este luat în considerare – muzica conduce dansul.)

b)      corelare între mişcare şi muzică (Dansul trebuie să adopte specificul fiecărei melodii în parte. Se ia în calcul aderenţa coregrafiei la muzică (fraza muzicală), la accentele din melodie, urmărindu-se dacă liniile, mişcările, pozele create “se lipesc” pe muzică.)

c)      Ţinuta şi expresivitatea artistică  (Are coregrafia priză la public? Induc vreun sentiment publicului prin dansul şi prin atitudinea lor?)

d)     coregrafie (Se referă la elementele caracteristice ale fiecărui dans, mai exact la ceea ce îl individualizează.)

e)      sincronizare (Se referă la sincronizarea mişcărilor astfel încât acestea să pară fără efort, simple şi naturale. Se urmăreşte nu numai evitarea ciocnirilor, dar şi abilitatea de a continua coregrafia fără pauză atunci când aşa ceva se întâmplă. Aceasta arată controlul asupra coregrafiei, faptul că dansatorii o cunosc în detaliu şi o pot relua de oriunde, nu numai de la începutul unei fraze muzicale.)

f)       impact asupra publicului (Este evident atunci când publicul se exprimă prin aplauze și aprecieri admirative.)

 

DIPLOME SI PREMII  

Premierea se face prin cupe, diplome şi premii acordate echipajelor:

Locul I pentru fiecare secţiune/categorii de vârstă

Locul II pentru fiecare secţiune/categorii de vârstă

Locul III pentru fiecare gen secţiune/categorii de vârstă

Premii speciale

Se acordă adeverinţe de participare pentru îndrumător/coordonator.

 

Pentru orice informatii la adresa de email :hajnitoth@yahoo.com sau nr.de telefon: 0743-822825.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *